MAKALELER

BÖRTÜ BÖCEK AŞKINA BİRKAÇ CÜMLE

Alevilik- Bektaşiliğin geneli, Vahdet-i Mevcut'/var olan bütün varlık alemi ve özü de Vahdet-i Vücut/var olan bütün varlık aleminin "Bir"de (bir vücutta) toplanması üzerinedir. Bizim yolumuz; merkezine araştıranın kendisi olan insan konularak bunu bilmek, anlamak, sırrına ermek temeline kurulmuştur. Dört ana unsurdan (ateş-su-hava-toprak) meydana gelen varlık alemi; madenler-bitkiler-hayvanlar aşamasından geçtikten sonra, insan olarak ta dört (şeriat-tarikat-marifet-hakikat) aşamadan geçerek, amaçlanmış insan olan ... Devamını Oku »

Kan ve Kün

Bazı kavramlar vardır ki gündelik dilde  üzerinde derin tefekkür edilmeden hoyratça kullanılması sebebiyle  maalesef anlam erozyonuna uğramaktadır. Anadolu irfan geleneğindeki sohbetlerde, yeri geldiğinde sarfedilen bir çok kavram ve de kelime  gündelik dilde dolaşıma girdiğinde asli manasından uzaklaşıp içi boşaltılmaktadır. Misal vermek gerekirse   -Bu işin "Lam" ı "Cim" i yok kardeşim   -İşin´i "altmış altıya" bağladı   -Yapma yau (Ya ... Devamını Oku »

İNSAN BÜYÜK EVRENDİR

Ali Kaykı İnsanoğlu kendisinin büyük evren mi, küçük evren mi olduğunun yanıtını her zaman arayan olmuştur. İnsan her iki halde her ikisidir de. Yani zahiren mikro cosmostur, bâtınen macro kosmostur. Madde olarak evrene baktığımızda evrenin madenlerini, maddenin dört ana unsurunu (ateş, hava, su, toprak), kendisinde barındıran insan evrenin bir parçası iken; maddeden manaya geçerek kendi öz varlığının sırrına eren insan, ... Devamını Oku »

Öz İçinde Özdür Aşk

Ali Kaykı Günümüzde her şeyi öylesine karıştırdık ki, çoğu konuyu ayrıştıramayıp saflığına indirgeyemediğimiz gibi o saflığın sıcaklığını da hissedemez olduk. Böylece bakırı altın, gümüşü demir olarak tanımlamaya başladık. Bu durumun ya farkında değiliz, ya da birileri bizlere böyle öğretiyor! Hislerimiz karışmış, bir yerde alabora olmuşlar. Son ile başı ayrıştıramaz olmuşuz. Hoşlandığımız bir nesneye sevdalandığımızı, hatta aşık olduğumuzu söylüyoruz. Oysa, bu ... Devamını Oku »