MAKALELER

Alevilik Ve Bektaşilik Açısından Sevgi, Barış, Hoşgörü Anlayışı:

Alevilik Ve Bektaşilik Açısından Sevgi, Barış, Hoşgörü Anlayışı: Giriş: Bu yazımda Alevîlik ve Bektâşîliğin atalarımız tarafından kabul edilişinin tarihsel şartları, Hacı Bektâş Velî’nin eserleri ışığında sevgi, saygı, hoşgörü nasıl algılandığı ve inançların günümüze yansıması, dolayısı ile yaşamımıza tesirlerini anlatmaya çalışacağım. Dursun Gümüşoğlu 18 Ağustos 2006 Atalarımızın İslâm’ı Tasavvufî Boyutta Kabul Etmelerindeki Tarihsel Süreç: İnsan düşünebilen, fikir üretebilen, sorunlara çözüm getiren, ... Devamını Oku »

BİR TÜRKÇE KÜLTÜR ÇEVRESİ: BEKTAŞİ ALEVİLİĞİ

BİR TÜRKÇE KÜLTÜR ÇEVRESİ: BEKTAŞİ ALEVİLİĞİ A.Yılmaz Soyyer GİRİŞ Bektaşilik ve Bektaşi Aleviliği*, Türkçenin kültür çevresi olarak nitelendirilebilecek bir bölgede yatay ve dikey kültürel hareketlilikte bulunan bir toplumsal yapı olarak düşünülebilir. Arnavutluğun en uç bölgelerinden Türkiye’nin en doğu kısmına kadar yaygın oluşu bir yatay hareketi, kültürel yapısının bölgelere göre arzettiği nitelik farkları bir dikey hareketi ortaya koymaktadır. Yatay hareketlilik yayılış ... Devamını Oku »

ALEVİLER NE İSTİYORLAR?

ALEVİLER NE İSTİYORLAR? Dr.A.Yılmaz Soyyer Türk Aleviliği, ya da Hacı Bektaş Veli merkezli Alevilik olarak isimlendirilebilecek olan inanç temelli kitle, 21. yüzyılda felsefi temel ve dayanakları olan yeni bir yapılanma içerisine girmiş bulunmaktadırlar. Son yılların, Bektaşi Aleviliği (Hacı Bektaş Veli merkezli Aleviliği bu şekilde tanımlamayı uygun görmekteyim) üzerine getirdiği en olumlu yenilik kendilerini başkaları (Sünniler, dinsizler, gayrimüslimler) karşısında tanımlamaktan vazgeçmiş ... Devamını Oku »

ALEVİLERİN NİCELİK VE NİTELİKLERİ

ALEVİLERİN NİCELİK VE NİTELİKLERİ Dr.A.Yılmaz Soyyer Son zamanlarda KONDA’nın yaptığı araştırmada, Türkiye’de 4,5 milyon kadar Alevi’nin bulunduğu belirtilmektedir. Sorulan soruların yeteri kadar hedef kitleyi belirleyici olmadığı yönünde de karşı görüşler ileri sürülerek bu sayı 10 milyona kadar çıkarılmaktadır. Bazı Alevi kökenli yazarlar ise sayıyı 25-30 milyona kadar çekmektedir. Kısacası ülkemizde ne kadar Alevi vatandaşımızın yaşadığını belirlemek bir türlü mümkün olmamaktadır. ... Devamını Oku »

BEKTAŞİLİKTE MÜRŞİD VE “DEDELİK” – “BABALIK” ANLAYIŞI

BEKTAŞİLİKTE MÜRŞİD VE “DEDELİK” – “BABALIK”  ANLAYIŞI              A.Yılmaz Soyyer*     Bektaşilikte tasavvufi bakımdan yolun en ileri noktası mürşidliktir. Mürşid, tanrının tecelli ettiği kişidir.  Onu “hakk” yani yegane gerçeklik olarak görmek bir Bektaşi’nin uyması gereken ilk prensiplerdendir.  Batın denilen öze ulaşmanın bilgisi kamil bir mürşide bağlanmakla elde edilir.  Mürşide bağlanmadan bu ilim anlaşılamaz  Mürşidin sözleri can Hızırının sözleri gibidir, o ... Devamını Oku »

DR. A.YILMAZ SOYYER İLE BEKTAŞİLİK-ALEVİLİK ÜZERİNE SÖYLEŞİ

DR. A.YILMAZ SOYYER İLE BEKTAŞİLİK-ALEVİLİK ÜZERİNE SÖYLEŞİ              East West Studies – Dr.A.Yılmaz SOYYER Eastweststudies: Haber portalimizdeki özgeçmişinizde doktora tezinize başlamanızdan beri Bektaşilik ve Alevilik konusunda çalıştığınızı belirtmektesiniz. Bu konuyu çalışmak nereden aklınıza geldi? A.Yılmaz Soyyer: Bektaşi-Alevi geleneği ülkemizin önemli kültür kaynaklarından biridir. Bu inanç ve kültür çerçevesinde yer alan toplulukların incelenmesi gerektiğine inanıyordum. Şanlıurfa’nın Kısas Beldesi’nde yerleşmiş bulunan bir ... Devamını Oku »

Bir Heterodoks İslam Anlayışı Olarak Kızılbaşlık veya Aleviliğin Kökenleri

alevilik.jpg

 Bir Heterodoks[1] İslam Anlayışı Olarak Kızılbaşlık veya Aleviliğin Kökenleri   Safevîlik veya kaynaklarda sıkça geçen Türkçe adıyla Kızılbaşlık siyasal olduğu kadar dini ve etnik bir kimliktir. Bu  kimliğin dinsel değerleri ve içeriği hâlâ tartışma konusu olup gerçek anlamda çözümlenmiş değildir. Ancak mevcut kaynak ve araştırmaları göz önüne aldığımızda konuya ilişkin en sağlıklı bakış açısının I. Melikoff ve A. Y. Ocak ... Devamını Oku »

İNANÇ GÖNÜL İÇİNDEDİR GÖNÜL AŞKIN PEŞİNDEDİR

Ali KAYKI Varlık aleminin en sınırsız mekanı insanın gönlüdür. Kişinin karekterine göre en sorum(suz)lu mekanı da orasıdır. Akıl, bilgisi kadar olum(suz)lu olarak oradaki yerini alır ve bir yere kadar da gönlün dümenidir. Yani aktevitesi bilgisine oranlıdır. Bilgiyi de varlık aleminden yüzeysel ve içerik olarak üç kaynaktan toplar. Dolaylı (yazılı-sözlü), kendi pratiğinden, özsel-Hakk’el (seziler ile). Aklın orantısı bu üç kaynaktan toplanan ... Devamını Oku »

ALEVİLİK NEREYE GİDİYOR

Ali KAYKI ‘YARADILANI SEVERİM YARADANDAN ÖTÜRÜ’ Aleviliğin en büyük düşünürlerinden biri olan Şeyh YUNUS un yani KOCA YUNUS un bu sözlerini sanirim artık her Alevi biliyordur! Pekiyi bu bir cümlenin derinliğinden anlayabildiğimiz nedir? Tabii herkes kendine göre bir yorum çikarir, fakirin Acizane yaptığı gibi! Bu, bütün varlık alemine bir göz ile bakmak, bütün varlık alemini bir göz ile görmektir. Yani ... Devamını Oku »

“BİR”DEN “BİR”E

Ali Kaykı Hangi "hal"da olursa olsun hiçbir nesne yoktur ki mekanı olmasın. Mekan içerisinde olmayan varlık değildir. Bütün varlık aleminde var olan ve bütün varlık aleminin var olduğu mekanı da kendinde barındıran fakat kendisi lâmekan olan "Bir" vardır. o da O’dur, Hakk’tır. Her nesnenin kendine özgü varlığını sürdürebileceği mekanlar küçükten büyüğe (ya da tersi) doğru birbiri içindedir. içerdeki tek parça ... Devamını Oku »