MERSİYELER

Harabi’den Kerbela Mersiyesi

HARABİ‘den Kerbela Mersiyesi Etmeyip Şah-ı Peygamber’den haya Hak’tan hazer Kufiyan-ı bi-vefalar nakz-ı ahd etmiş meğer Kurret’ül ayn-ı Resul’ü eylemişler derbeder Var ise gel hatır-ı Şah-ı Resulullah meğer Ey saba var Kerbela deştinden eyle bir güzer Ver bize lutfet Hüseyin ibn-i Ali’den bir haber Teşnegane kıl nazar bir katre su bulmuş mudur Gülistan-ı Ahmed-i Muhtar’ı gör solmuş mudur Kerbela toprağı hep ... Devamını Oku »

Mersiye-i İmam Hüseyn’i

Fuzulî Mersiye-i İmam Hüseyn’i Mâh-ı Muharrem oldı şafakdan çıkup hilâl Kılmış ‘azâ dutup kad-i ham gark-ı eşk-i âl Evlâd-ı Mustafâya meded kılmamış Fırât Giçürmesün mi yerlere anı bu infi‘âl Çokdur hikâyet-i elem-i Şâh-ı Kerbelâ Elbette çok hikâyet olur mûcib-i melâl Fehm eylesen gam-ı şühedâ şerhin itmege Her sebze Kerbelâda çeküpdür zebân-ı hâl Tecdîd-i mâtem-i şühedâ kıldı rûzgâr Zâr ağla ey ... Devamını Oku »

KERBELA MERSİYESİ

Yılmaz Soyer Çekildim, bir köşeden hisseme seyran düştü Cibrilin kanadından bu ulu destan düştü Kalemler yazdı kanla yüzyıllar ötesinden Gelip anlattığına melekler pişman düştü Dinledim gözyaşlarım sel olup aktı bugün Zavallı gönlüm gamdan böyle perişan düştü Kimi elest bezminde verdiği sözde daim Kimine yalan riya, kimine isyan düştü Bezm-i ezelden beri yandı yakıldı uşşak Bir uzlete çekildik kavlimiz pinhan düştü ... Devamını Oku »

Kumru’dan Kerbela Faciası

Mustafa İyidoğan Dede Zeynel Abidin ve kırktan bir eksik  kadınları Kerbela‘dan Şam‘a götürlerken  bir yerde konaklamışlar. Harabe  bir binada kalırken  Ümmü Gülsüm ve  Zeynep Ana‘mız yani imam  Hüseyin’in bacıları  gece  kapıda beklerken  sahradan bir atlı, yani süvari  bunlara  doğru geliyor. Zeynep Ana süvariye şöyle sesleniyor; Biziz  bir  canı yanmış bahtı  kare Olan dokuz civanı  pare  pare Zeliliz dide giryan şimir  ... Devamını Oku »

Su Kasidesi

Su Kasidesi Fuzuli Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su (Ey göz! Gönlümdeki (içimdeki) ateşlere göz yaşımdan su saçma ki, bu kadar (çok) tutuşan ateşlere su fayda vermez.) Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su (Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa gözümden akan sular, ... Devamını Oku »