BİLİNEN ALEVİ TOPLUMLARI

İslam Bolşevikleri Karmatiler

İsmail Kaygusuz Babek’in ölümü (837) Hurremilerin gücüne vurulan ölümcül bir darbe oldu. Buna rağmen İran’ın batı eyaletlerinde 9. yüzyılın sonlarına kadar yaşamaya devam ettiler. Bunlar 9. yüzyılda büyük yükseliş gösteren Karmatiliği besledi. Hurremilerin büyük çoğunluğu Karmati oldular. Özellikle Babek-Hurremiliğin merkezi olan Badh sakinleri ve Jibal (Cebel) Kürtlerinin büyük bir bölümünü oluşturan Hurremiler toptan Karmatilere katıldılar. Eğer Karmati öğretisi İran’ın doğu ... Devamını Oku »

BEDREDDİNİLER, BÖRKLÜCELİLER, TORLAKLAR

OSMANLI YÖNETİMİNE KARISİYASAL-DİNİ BİR TEZ : BEDREDDİNİLER, BÖRKLÜCELİLER, TORLAKLAR Yağmur SAY Kadı Ahmet, Anadolu’daki bazı kabileler arasında athéisme ve ibâhiye mesleğine mensup olanlar bulunduğunu ve özellikle Niğde’de bunların miktarının ne kadar çok olduğunu söyler; Gök Böri Oğulları, Turgud Oğulları gibi bazı göçebe kabilelerle Luluva (Loulôn) vilayetindeki oduncular ve kömürcüleri ve Niğde civarında adeta yalancı bir peygamber gibi türlü hile ve ... Devamını Oku »

Trakya ve Balkanlarda Bektaşileri

Refik Engin (Tekirdağ Kılavuzlu Köyü) Günümüzde Trakya'da ehl-i beyte bağlı tarikatları ikiye ayırabiliriz : Bunlardan biri Balım Sultan evveli Bektaşi erkânına bağlı olan ocaklar ile Balım Sultan erkanına bağlı olanlardır. Balım Sultan evveli Bektaşi erkanı uygulayan , Trakya'daki Ehli Beyt tarikatları şunlardır: Seyyid Ali Sultan erkanı uygulayan Kızıl Deli Bektaşileri ve aynı tarikatın evladiye kolu olan , Ali Koç Baba ... Devamını Oku »

Hasan Sabbah ve Alamut İsmailileri

İsmail Kaygusuz 1. Alamut Öncesi Hasan Sabbah ve Kısa Yaşam Öyküsü İsmaililerin Seyyidina Hasan bin Sabbah diye çağırdıkları Hasan Sabbah (Ali oğlu Muhammed oğlu Cafer oğlu el-Huseyin oğlu Muhammed oğlu el-Sabbah, el-Himyari) Kum kentinde doğdu. Ataları kendisinden altı kuşak önce Yemen’den gelip Küfe yakınlarında Himyari’de yerleşmiş. İran’a geçerek bir süre Kum’da kalan Sabbah ailesi, daha sonra Rey’de yaşamaya başlamışlar. Kısacası ... Devamını Oku »

Post-Alamut Dönemi İmamları-I

İsmail Kaygusuz 1. Alamut’un Son Günleri ve Şemseddin Muhammed (1257-1310) İmam Rukneddin Hurşah'ın büyük oğlu Shams al-Din (Dinin Güneşi, Şemseddin) lakaplı Muhammed, İmam Alaaddin Muhammed III zamanında, olasılıkla 1230 yılında Maimundiz'de doğmuştur. O, Suriye'de Ağa Şems, Hindistan'da Şah Şems diye tanınırdı. Birkaç İran şiirinde ise Şems'ül Hak olarak geçer. Ozan Nizari Kuhistani (ölm. 1320) ona Şemseddin Şah Nevruz Ali ve ... Devamını Oku »

II. Post-Alamut Dönemi İmamları ve Kızılbaş-Safevi İlişkileri

İsmail Kaygusuz 1. Bir Garip Mirza Şah Söylencesi İmam Abuzar Ali’nin on yıllık İmamlık dönemi ve olaylarına geçmeden önce, 1496 yılında Anjudan’da ölen babası Garip Mirza Şah’a ilişkin, gözümüzden kaçmış olan bir anekdotu vermek istiyoruz. İmam Garip Şah, çeşitli bölgelerde gizli, kendilerini belli etmeden yaşamakta olan yandaşları tarafından çok seviliyordu. Dailer aracılığıyla her yana ulaştırdığı kutsal buyrukları, yol gösterici, aydınlatıcı ... Devamını Oku »

Suriye İsmailileri ve Raşidüddin Sinan

İsmail Kaygusuz 1. Suriye'de İlk Dai'ler ve İsmaili Topluluklarının Konumu Fatimi öncesi bir Suriye kenti olan Salami’de İsmaili propagandası çok önceden başlamıştı. Fatimi döneminde Suriye’de İsmaili misyon daha da genişledi. Daha sonra Suriyeli İsmaililer Alamut yönetiminin Nizari imamlığını kabul ettiler. Bir fizikçi astrolog olan El Hakim el Müneccim Esad bin Kasım el Acem, Alamut’tan Halep’e gönderilen ilk Suriye daisi oldu. ... Devamını Oku »

Yaşayan İsmaililiğe Kısa Bir Bakış

İsmail Kaygusuz Suriyeli İsmaili araştırmacı Dr. Moustapha Ghaleb, Dr. Sheikh Khodr Hamawi'nin Introduction To Ismailism (Beirout 1970) yapıtının önsözünde şunları yazmaktadır. "Politik ve sosyal görünümünden hareketle İsmaili öğretisini incelemeye çalışan herhangi bir araştırmacı açıkça görebilir ki İsmaililer, tarihlerinin bütün dönemleri boyunca daima ideal bir toplum yapılanmasını hedef aldılar. Peygamberin buyrukları ve Kuran'ın hükümlerinden esinlenip, adalet temelleri üzerinde duran bir insan ... Devamını Oku »

İki Büyük Post – Alamut İsmaili Hücceti

İsmail Kaygusuz İki Büyük Post-Alamut İsmaili Huccet’i 1. Pir Şemseddin Sebzevari: Hind ve Sind’de İsmaili Davasının Yayılması Pir Şemseddin, diğer adlarıyla Şemseddin Sebzevari, Şemseddin Multani ve Şems Taparez, çok büyük olasılıkla, Horasan'da Nişabur'un 64 mil batısına düşen Sebzevar kasabasında doğdu. Babası Seyyid Selahaddin, İmam Kasım Şah tarafından Bedehşan'daki Baltistan'a vekil (huccet) olarak atanmıştı. Sebzevarlı Kemaluddin Mucahri “Mahfuz-i Kamalia” yapıtında, 1165 ... Devamını Oku »