KIZILDELİ SULTAN

SEYİT ALİ SULTAN (KIZIL DELİ) – Gülağ Öz

SEYİT ALİ SULTAN (KIZIL DELİ) Gülağ Öz Kızıl Deli, Alevilik ve Bektaşilikte önemli kişilerden birisidir. Adı her Alevi-Bektaşi’ce sıkça kullanılır. Buna karşın yaşamıyla ilgili be¬lirsizlikler hala sürmektedir. Hacı Bektaş Çelebileri, Kızıl Deli Sultan’ı Hacı Bektaş’ın Kadıncık Ana’dan doğmuş öz oğlu olarak yansıtırlar. “Hacı Bektaş Veli ile İdris Hoca ‘nın kızı Fatma Nuriye (Kadıncık Ana) ‘nin evlenmesinden Seyit Ali Sultan (Timurtaş) ... Devamını Oku »

OSMANLI KAYITLARINA DAYANARAK SEYYİD ALİ SULTAN

THRACE’DA HETERODOKS  (HAK MEHZEPLERİNE AYKIRI) İSLAMİYETİN OLUŞUMU Irene BELDİCEANU-STEINHERR 1.    Giriş ‘La Via Egnatia’ (Romalıların Balkanlara uzanan yolu) sadece askeri ve ticari değildir,içinde aynı zamanda bir felsefeyi de taşımaktadır. Biz bu özelliği üzerinde durmak istiyoruz. Thrace’da heterodoks islamiyetin oluşumunu fazla tanınmamış bir kişinin, Kızıl Deli olarak da bilinen Seyyid Ali Sultan’ın üzerinden masaya yatırmayı uygun bulduk. Kronolojik olarak, anlatacağımız olaylar ... Devamını Oku »

Oğuzların Anadolu’da Dergahları

OĞUZLARIN ANADOLU’DA DERGAHLARI   Yunus KOÇAK [*]                 Osmanlı İmparatorluğunun Sınırları içinde, İstanbul içi hariç 367 dergah bulunmaktadır. Bu yazımızda 30 kadar dergahtan bahsediyoruz.              Dergahlar Devletlü Padişahın emriyle kurulur. Devletlü Padişahımız Küffar üstüne harp için azmi diyar etmeden. Dergahın Babasına veya halife babasına, şeyhine sorar. Bu harbe katılım olarak ( Eğitimi yapılmış Tığ taber kullanmaya hazır  ne kadar ... Devamını Oku »

Günlerin Getirdiği Kızıl Delü (Deli) Sultan (Seyid Ali Sultan)

GÜNLERİN GETİRDİĞİ KIZIL DELÜ (DELİ)SULTAN (SEYİD ALİ SULTAN) Dünya üzerindeki insanların, Avrupa anakarasının bu bölümde yaşayanların arasında din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeyen ve bu farklı özellikleri , yaratıcının (cemali) yüzü (aynaya yansıyan)olarak gören erenler Anadolu’da olduğu gibi, o zamanlar Balkanlar’da da (Rumeli’de) hoşgörünün iyiliğin ve erdemin temsilcisi olmakla birlikte uygulayıcıları da olmuşlardır. Bunlar, onun için gittikleri her yerde çatışma, ... Devamını Oku »

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kızıldeli Sultan

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDE KIZILDELİ SULTAN   AHMET HEZARFEN    KIZILDELİ SULTAN’A AİT BAZI BELGELER I:BÖLÜM    SUNUŞ   Bu konudaki birinci belgemiz, 1233/1818 tarihlidir. Padişah II. Mahmut zamanına ait olan bu belge Defter Emin’inden Divan-ı Humayun’a bir kaime(rapor)dir. Belge B O A Hatt-ı Hümayun II. Mahmud No:26729 ‘da bulunmaktadır. Bu belgede anlatıldığına göre Çirmen sancağı Dimetoka ilçesindeki KIZIL DELİ (SEYYİT ... Devamını Oku »

Şevki KOCA – Kızıldeli Sultan-2

Seyyid Ali Sultân’ın Babası Horasan’lı Hasan Hüseyin Atabay’dır. Seyyid Ali Sultân ise kendi adına izâfe edilen Dimetoka Tekyesi’nin ilk postnişinidir. Seyyid Ali Sultân mücerred babalardan olup 1385-1387 yıllarında Kızıldeli Dergâhı postnişinliğinde bulunmuş ve 1387 yılı sonunda Pîrevi postnişinliğine getirilmiştir. 1389 yılında I. Murad dönemi Kosova Savaşı’na katılmıştır. 1402 yılına kadar Pîrevi postnişinliğine Habib Emirci Sultân vekâlet etmiştir. Seyyid Ali Sultân ... Devamını Oku »

Şevki KOCA – Kızıldeli Sultan

Dimetoka'da Bir Erenler Ocağı Seyyid Ali Sultân-Kızıldeli (Microdorian) Bektâşî Dergâhı Değerli okurlarım bu araştırmamızda Bektâşî gelenek ve kültürü üzerinde derin yapısal izler bırakmış olan ve bugünün Yunanistan-Dimetoka bölgesi sınırları içinde kalmış bulunan Microdorian (Demirviran) köyünde ve Kızıldeli çayinin hemen kıyısında bulunan "Seyyid Ali Sultân" Dergâhına ilişkin didaktik açıklamalar yapmak ve münhasıran beyan edeceğim Postnişinlik profili ve biyografiler eşliğinde bu gizemli ... Devamını Oku »

Seyyid Ali (Kızıldeli) Sultan Kimdir?

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Doğan Kaya* Sivas Kaynaklı Cönklerde Kızıldeli[1] Anadolu’da ve Rumeli’de inanç önderleri söz konusu edildiğinde başta Hacı Bektaş Veli, Mevlânâ, Yunus Emre olmak üzere, Abdal Musa, Hacım Sultan, Said Emre, Balım Sultan, Eşrefoğlu Rumî, Kaygusuz Abdal, Muhyiddin Abdal gibi pek çok ulu zat hatırlanır ve bunların arasında Kızıldeli namıyla bilinen Seyit Ali Sultan’dan da mutlaka söz ... Devamını Oku »

Seyyid Ali (Kızıldeli) Sultan Velayetnamesi

Name-i Seyit Ali Sultan, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülüllahi rabbelalemin vesselavatu vesselam Ali seyyidina Muhammed vele?………ecmain……….badehu malum olaki Rum ilini fetheylen gazi erenleri tevcihiyle Hakkin yolunda ceddu cihad eyleyup ……muhkem bend ettiler.Bu keramet izhar idup cihandan darul-bekaya ve nice ile irtihal eylediler ve ol sebepten ravzai mubarekleri dembedem ziyaret olunup ve müminler mukayyet olup nice nice müekilleri dahi hal olup murada vasil olurlar.Imdi ... Devamını Oku »