Görsel Yok

Ağlar – MERSİYELER

28 Kasım 2011 Ali Kaykı 0

KEMÂLÎ Ağlar Muharrem’dir, kamer mahzun, güneş me’yus kan ağlar Felek sergeşte mebhut, hayrete dalmış cihân ağlar   Cefay-ı şah-ı mazluma tahammül etmeyip dağlar Ezelden gözlerinden […]

Görsel Yok

Şahım Hüseyn’im

28 Kasım 2011 Ali Kaykı 0

Budak Ali – Şahım Hüseyn’im Kerbela dendimi bağrım yanıyor Rahmanım İmanım orda yatıyor Bindörtyüz senedir yaram kanıyor Hüseyn’im Hüseyn’im Şahım Hüseyn’im Muhammed dinine isyan edenler […]

Görsel Yok

Kızıl Feryat

28 Kasım 2011 Ali Kaykı 0

METİN ATAM Kızıl Feryat   Gözyaşları sere serpe uzanmış sahra üstüne Akar yavaşça Fırat’a doğru Hıçkırıklar arasında çocuk sesleri Gün boyu feryat Ölüm üstüne Ve […]

Görsel Yok

Saadete Ermişlerin Bahçesi

27 Kasım 2011 Ali Kaykı 0

  HADİKATÜS SUADA – SAADETE ERMİŞLERİN BAHÇESİ Fuzulî, "Hadikatüssuada" (Saadete Ermişlerin Bahçesi) adlı eserinde Tüm Peygamber ve resûllerin Hakk ve hakikat uğruna çektikleri çileleri ve […]

Görsel Yok

Söylerem

27 Kasım 2011 Ali Kaykı 0

Viranî Söylerem Murtazâ’yı sevmeze, bî-had la’net söylerem, Zâlime la’net olupdur, işte âyet söylerem. Murtazâ’yı sevmeyen, kande bulur îmânı u dîn, O Yezîd’in cânına la’neti, bi-gâyet […]

Görsel Yok

Harabi’den Kerbela Mersiyesi

27 Kasım 2011 Ali Kaykı 0

HARABİ‘den Kerbela Mersiyesi Etmeyip Şah-ı Peygamber’den haya Hak’tan hazer Kufiyan-ı bi-vefalar nakz-ı ahd etmiş meğer Kurret’ül ayn-ı Resul’ü eylemişler derbeder Var ise gel hatır-ı Şah-ı […]

Görsel Yok

Mersiye-i İmam Hüseyn’i

27 Kasım 2011 Ali Kaykı 0

Fuzulî Mersiye-i İmam Hüseyn’i Mâh-ı Muharrem oldı şafakdan çıkup hilâl Kılmış ‘azâ dutup kad-i ham gark-ı eşk-i âl Evlâd-ı Mustafâya meded kılmamış Fırât Giçürmesün mi […]

H.B.V.Makalat

Makâlât-ı Hacı Bektaş Veli*

22 Kasım 2011 İsmail Kaygusuz 0

Kaygusuz’un TÜYAP’ta yaptığı yeni kitabını tanıtım konuşması: MAKÂLÂT-I HACI BEKTAŞ VELİ* İsmail Kaygusuz 1) Makâlât’ın Yazılış Üzerine   Makâlât’ı, Hacı Bektaş’ın bizzat kendisi mi Arapça […]